Chưa hợp nhất hai Sở Giao dịch chứng khoán

Chiều 26/11, hơn 92% đại biểu tham gia biểu quyết thông qua Luật Chứng khoán sửa đổi. Trong đó, Luật quy định thành lập Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam dưới hình thức Công ty TNHH MTV do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ hoặc tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Thủ tướng quyết định việc lập, giải thể, mô hình hoạt động, hình thức sở hữu của Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và việc thành lập công ty con của Sở này theo đề nghị của Bộ trưởng Tài chính. Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam và công ty con chịu sự quản lý và giám sát của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

Tại báo cáo giải trình trước đó, ông Vũ Hồng Thanh - Chủ nhiệm Uỷ ban Kinh tế cho biết, có ý kiến thống nhất như dự thảo Luật chỉ có một Sở giao dịch chứng khoán làm đầu mối quản trị điều hành. Song, cũng có ý kiến đề nghị không quy định chỉ có một Sở. 

Về vấn đề này, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thấy rằng mô hình Sở Giao dịch chứng khoán duy nhất là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán là phù hợp, cần thiết để thống nhất bộ máy quản lý, điều hành, nền tảng công nghệ, chuẩn hoá tiêu chí niêm yết, công bố thông tin... thay vì hai hệ thống giao dịch, hệ thống chỉ số chứng khoán của hai Sở như hiện nay. 

Tuy nhiên, theo báo cáo của Chính phủ, trước mắt chưa sáp nhập hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM thành một sở. Thay vào đó, cơ quan quản lý sẽ phân định lại chức năng, nhiệm vụ của hai Sở giao dịch chứng khoán theo hướng trái phiếu và chứng khoán phái sinh được giao dịch tại Hà Nội, còn cổ phiếu giao dịch tại TP HCM. Nhà điều hành sẽ thống nhất một hệ thống chỉ số giao dịch.

Trên cơ sở này, Sở Giao dịch chứng khoán Việt Nam được tổ chức theo mô hình công ty mẹ - con. Hai Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội và TP HCM là hai công ty con trực thuộc. Khi điều kiện cho phép, Thủ tướng sẽ quyết định việc hình thành mô hình một Sở Giao dịch duy nhất, là đầu mối quản trị điều hành, quản trị rủi ro và trực tiếp tổ chức giao dịch chứng khoán, mà không phải sửa đổi Luật.

Luật Chứng khoán (sửa đổi) gồm 10 chương, 135 điều, có hiệu lực từ ngày 1/1/2021.

Minh Anh

Đánh giá trung bình 0/5 ( 0 Nhận xét )
5 0
4 0
3 0
2 0
1 0
Chia sẻ cảm nhận của bạn Viết nhận xét của bạn

Mời quý khách nhập thông tin nội dung bình luận

* Rating
1412 *